ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РОВИТКУ

  • Людмила Богинская Сумской национальный аграрный университет http://orcid.org/
  • Александр Савченко Сумской национальный аграрный университет http://orcid.org/
  • Лидия Савченко Сумской национальный аграрный университет http://orcid.org/
Ключевые слова: експорт-імпорт, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародне співробітництво.

Аннотация

В даній статті розглянуто розвиток ринку будівельних матеріалів України в сучасних умовах управління. Проведено аналіз зовнішньоекономічної діяльності України на світовому ринку; оцінюється стан інтеграції України в світову економіку; розглядаються перспе

Статистика

Загрузка метрик ...

Литература

Давиденко В. В. Удосконалення експортно-імпортної діяльності підприємства в умовах кризи / В. В. Давиденко, О. А. Зубарєва // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

Богінська Л.О. Економічні засади формування та використання ресурсного потенціалу будівельного виробництва / Л.О.Богінська / Науковий вісник Ужгородського національного університету (Серія “Економіка”) - У., 2016р.- частина 1.- спецвипуск 2.- С. 92-104.

Коротун Є.В. Огляд наслідків змін технічного та митного регулювання Угоди про Асоціацію Україна – ЄС у сфері торгівлі будівельними матеріалами./ Б.С. Серебренніков, Є.В. Коротун // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління»/ 2016.

Толбатов А.В. Научное окружение современного человека: Образование и воспитание, Философия, Культура и искусство, Юриспруденция, История, Архитектура и строительство / И.Я.Львович, Ю.П.Олексин, А.В.Толбатов, А.П. Преображенский, О.Н.Чопоров и др. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 169 с.

Толбатов А.В. Научное окружение современного человека: Экономика, Менеджмент, Медицина и фармацевтика, Химия, Биология, Сельское хозяйство, География и Геология / Львович И.Я., Н.М.Орлов, Преображенский А.П., Толбатов А.В., Чопоров О.Н. и др.–Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018–175 с.

Толбатов А.В. Теоретичні основи розробки економіко-математичної моделі аналізу бізнес-процесів на промислових підприємствах / А.В. Толбатов, О.Б. В’юненко, О.О. Толбатова, І.А. Шеховцова В.А. Толбатов // Міжнародний науково-технічний журнал “ВОТТП”. – Хмельницький, 2017. – №4. – С. 67–73.

References:

Davydenko V. V. Usovershenstvovanie ehksportno-importnoj deyatel'nosti predpriyatiya v usloviyah krizisa / V. Davydenko, A. A. Zubareva // [EHlektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: http://www.nbuv.gov.ua.

Boginskaya L.A. EHkonomicheskie osnovy formirovaniya i ispol'zovaniya resursnogo potenciala stroitel'nogo proizvodstva / L.O.Bogins'ka / Nauchnyj vestnik Uzhgorodskogo nacional'nogo universiteta (Seriya "EHkonomika") - V., 2016r.- chast' 1.- specvypusk 2.- S. 92-104.

Korotun E.V. Obzor posledstvij izmenenij tekhnicheskogo i regulirovaniya Soglasheniya ob associacii Ukraina - ES v sfere torgovli stroitel'nymi materialami. / B.S. Serebrennikov, E.V. Korotun // Sbornik nauchnyh trudov molodyh uchenyh «Aktual'nye problemy ehkonomiki i upravleniya» / 2016.

Tolbatov A.V. Nauchnoe okruzhenie sovremennogo cheloveka: Obrazovanie i vospitanie, Filosofiya, Kultura i iskusstvo, Yurisprudentsiya, Istoriya, Arhitektura i stroitelstvo / I.Ya.Lvovich, Yu.P.Oleksin, A.V.Tolbatov, A.P. Preobrazhenskiy, O.N.Choporov i dr. – Odessa: KUPRIENKO SV, 2018 – 169 s.

Tolbatov A.V. Nauchnoe okruzhenie sovremennogo cheloveka: Ekonomika, Menedzhment, Meditsina i farmatsevtika, Himiya, Biologiya, Selskoe hozyaystvo, Geografiya i Geologiya / Lvovich I.Ya., N.M.Orlov, Preobrazhenskiy A.P., Tolbatov A.V., Choporov O.N. i dr.–Odessa: KUPRIENKO SV, 2018–175 s.

Tolbatov A.V. Teorety`chni osnovy` rozrobky` ekonomiko-matematy`chnoyi modeli analizu biznes-procesiv na promy`slovy`x pidpry`yemstvax / A.V. Tolbatov, O.B. V'yunenko, O.O. Tolbatova, I.A. Shexovczova V.A. Tolbatov // Mizhnarodny`j naukovo-texnichny`j zhurnal “VOTTP”. – Xmel`ny`cz`ky`j, 2017. – №4. – S. 67–73.

Опубликован
2017-12-29
Как цитировать
Богинская, Л., Савченко, А., & Савченко, Л. (2017). ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РОВИТКУ. Modern Engineering and Innovative Technologies, 1(06-01), 78-83. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-06-01-052
Раздел
Статьи