ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Г. С. СКОВОРОДЫ

Авторы

  • Ольга Марченко Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-06-04-064

Ключевые слова:

0

Аннотация

0

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Skovoroda G. S. Vibranі tvori. U 2-kh t. – T. 2. Іz fіlosofskikh tvorіv. – K. : Dnіpro, 1971. – 278 s.

Skovoroda G. S. Povne zіbrannya tvorіv. U 2-kh t. – T. 1 (Pіsnі. Bayki. Vіrshі. – Traktati. Dіalogi). – K. : Naukova dumka, 1973. – 531 s.

Afanas’eva L. Profesіyniy obraz «Ya» maybutnіkh menedzherіv // L. Afanasєva // Naukovі zapiski. – Vip. 29. – Serіya: Pedagogіchnі nauki. – Kіrovograd: RVV KDPU іm. V. Vinnichenka, 2011. – S. 44–49.

Russo Zh.-Zh. Izbrannye sochineniya / Zh.-Zh. Russo. – T. 1. – M.: Goslitizdat, 1961.

Nіzhenets A. Na zlamі dvokh svіtіv. Rozvіdka pro G. S. Skovorodu і Kharkіvskiy kolegіum / A. Nіzhenets. – Kh.: Prapor, 1970. – 208 s.

Ushkalov L. Grigorіy Skovoroda: semіnarіy. – Kh.: Maydan, 2004. – 876 s.

Polіshchuk F. M. Grigorіy Skovoroda: semіnarіy. – K.: Vishcha shkola, 1972.

Опубликован

2017-12-29

Как цитировать

Марченко, О. (2017). ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Г. С. СКОВОРОДЫ. Modern Engineering and Innovative Technologies, 4(06-04), 68–74. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-06-04-064

Выпуск

Раздел

Статьи