EUROPEAN VECTOR OF DIPLOMATIC STAFF TRAINING IN THE VISEGRAG GROUP STATES (EARLY 90TH OF THE 20TH CENTURY)

Authors

  • Andrij Savchuk Carpathian National University named after Vasily Stefanik http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-07-04-033

Keywords:

Visegrad Group, system of education, public policy in industry of formation of Poland Republic, Hungary, Slovakia, Czech Republic.

Abstract

The article considers the status and tendencies of form аtion development of educational policy of Poland Republic, Hungary, Slovakia, Czech Republic; basic principles of reform of the Poland Republic, Hungary, Slovakia, Czech Republic system of education

Metrics

Metrics Loading ...

References

Третько В. В. Професійна підготовка магістрів міжнародних відносин у Великій Британії: теорія і практика : монографія. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 414 с.

Bogaj A. Realia i perspektywy reform oświatowych. – Warszawa Instytut Badań Edukacyjnych, 1997. – 118 s.

Edukacja 1997 – 2001. Raport. – Warszawa 2001. Dzierzgowska Irena. 19 s.

Edukacja dla Europy: raport Komisji Europejskiej/ w tł. [z ang.] Ireny Wojnar i Jerzego Kubina. – Warszawa: Elipsa, 1999. – 191 s.

Edukacja dorosłych: teoria i praktyka w dobie przemian / pod. red. Jana Sarana. – Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2000. – 413 s.

Edukacja w perspektywie integrowania się Europy/ red. nauk. Zdzisław Wołk. – Zielona Góra: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000. – 163 s.

Edukacja w procesie przemian społecznych/ pod. red. Andrzeja Bogaja, Stefanego Kwiatkowskiego i Mirosława Szymiańskiego. – Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998. – 30 s.

Regional overview: Central and Eastern Europe and Central Asia. – Режим доступу: efareport.unesco.org.

Treaty establishing the European Community (Articles 149 to 150) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties.

The European Dimension in Education: A Statement of UK Goverment's Policy and Report of Activities Undertaken to Implement the EC Resolution of 24 May 1988 on the European Dimension in Education // DFE. Department for Education – 1991, February. – 15p.

References:

Tretko V. V. (2013). Profesiina pidhotovka mahistriv mizhnarodnykh vidnosyn u Velykii Brytanii: teoriia i praktyka : monohrafiia [Professional Masters in International Relations in the UK: Theory and Practice]. Khmelnytskyi : KhNU, р. 414.

Bogaj A. (1997). Realia i perspektywy reform oświatowych. [Realia and perspectives of educational reforms]. Warsaw Institute for Educational Research, p. 118.

Edukacja 1997 – 2001. Raport (20001). [Education 1997 – 2001]. Report. Warsaw. Dzierzgowska Irena [compilation], p. 19.

Edukacja dla Europy: raport Komisji Europejskiej/ w tł. [z ang.] Ireny Wojnar i Jerzego Kubina (1999). [Education for Europe: a report from the European Commission] (1999) / in [from English] Irena Wojnar and Jerzy Kubin. Warsaw: Elipsa, p. 191.

Edukacja dorosłych: teoria i praktyka w dobie przemian / pod. red. Jana Sarana (2000). [Adult education: theory and practice in the era of transformation / under. edited by Jan Saran]. Lublin: Wydaw. Maria Curie-Skłodowska University, 2000, p. 413.

Edukacja w perspektywie integrowania się Europy/ red. nauk. Zdzisław Wołk (2000). [Education in the perspective of European integration / ed. Nauk. Zdzisław Wołk]. Zielona Góra: Wydaw. Higher School of Pedagogy Tadeusz Kotarbiński, p. 163.

Edukacja w procesie przemian społecznych / pod. red. Andrzeja Bogaja, Stefanego Kwiatkowskiego i Mirosława Szymiańskiego. (1998). [Education in the process of social change / under edited by Andrzej Bogaja, Stefan Kwiatkowski and Mirosław Szymiański]. Warsaw: Institute for Educational Research, p. 30.

Regional overview: Central and Eastern Europe and Central Asia. URL: efareport.unesco.org.

Treaty establishing the European Community (Articles 149 to 150). URL: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties

The European Dimension in Education: A Statement of UK Goverment's Policy and Report of Activities Undertaken to Implement the EC Resolution of 24 May 1988 on the European Dimension in Education in DFE. Department for Education. 1991, February, p. 15.

Published

2017-04-29

How to Cite

Савчук, А. (2017). EUROPEAN VECTOR OF DIPLOMATIC STAFF TRAINING IN THE VISEGRAG GROUP STATES (EARLY 90TH OF THE 20TH CENTURY). Modern Engineering and Innovative Technologies, 4(07-04), 24–29. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-07-04-033

Issue

Section

Articles