ASSESSMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY AS A BASIS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A MODERN ENTERPRISE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-21-02-018

Keywords:

Innovation, development, strategic map, social responsibility, evaluation, management.

Abstract

 The paper considers the features of assessing the social responsibility of a modern enterprise. The most modern methods of assessing the social responsibility of the enterprise substantiated. It proposed to use a targeted approach to the management and a

Metrics

Metrics Loading ...

References

Лагута Я.М. Методичні підходи до експрес-оцінки корпоративної соціальної відповідальності підприємства. Науковий журнал «Молодий вчений». №12 (52). 2017. С. 694-698.

Філиппова С.В., Флиппов В.Ю. Соціальна відповідальність у стратегічному управлінні підприємством: ключові завдання інтеграції за імперативами сталого розвитку. Економiка трансп. комплексу. 2020. Вип. 35.

С. 177-202.

Дерев’янко Т. А. Оцінка соціальної відповідальності та її використання в практиці підприємств. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2017. Вип. 34. С. 76–82.

Гурочкіна В. В., Кравченко Л. В. Стратегічний аналіз корпоративної соціальної відповідальності промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 3. Том 3. С. 198–205.

Вержбицький М.І. Інструменти оцінки корпоративної соціальної відповідальності. Сталий розвиток в Україні: проблеми інституційного забезпечення та практичної реалізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 грудня 2018 р. Краматорськ: ДДМА. 2018. C. 126-129.

Малярець Л.М., Ачкасова О.В. Збалансована система показників як інструмент визначення стратегії підприємства в умовах кризи : монографія. Х. : ХНЕУ, 2012. 304 с.

Published

2022-06-30

How to Cite

Хачатрян, В., & Стратійчук, В. (2022). ASSESSMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY AS A BASIS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A MODERN ENTERPRISE. Modern Engineering and Innovative Technologies, 2(21-02), 53–58. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-21-02-018

Issue

Section

Articles