ACADEMIC INTEGRITY IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-22-02-017

Keywords:

academic integrity, future teachers, pedagogical skill, professional training, higher education.

Abstract

The article substantiates the peculiarities of the formation of academic integrity in the context of the development of pedagogical skills of future teachers. The main approaches to defining the category "academic integrity" in regulatory and legislative

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bukach, M. M., Zhelo, Kh. A. (2016). Akademichna chesnist yak osnova stanovlennia maibutnoho naukovtsia. Naukovi pratsi. Pedahohika, 269(257). http://pednauki.chdu.edu.ua/article/view/89746 [in Ukrainian].

Hvozdetska, B. (2019). Chynnyky nedobrochesnoi povedinky studentiv u navchalnomu protsesi. Vyshcha shkola : naukovo-praktychne vydannia, 10, 55–65. [in Ukrainian].

Kirdan, O. L. (2020). Zabezpechennia akademichnoi dobrochesnosti pid chas realizatsii osvitnikh prohram. Akademichna dobrochesnist: vyklyky suchasnosti : zbirnyk naukovykh ese uchasnykiv dystantsiinoho etapu naukovoho stazhuvannia dlia osvitian. Varshava,. 71–76. in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP). SAIUP. URL: https://saiup.org.ua/pro-proekt/proekt-v- universytetah/

Rekomendatsii dlia zakladiv vyshchoi osvity shchodo rozrobky ta vprovadzhennia universytetskoi systemy zabezpechennia akademichnoi dobrochesnosti. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Rekomendatsiï-ZVO-systema-zabezpechennia-akademichnoï-dobrochesnosti.pdf [in Ukrainian].

Sopova, D. O. (2020). Akademichna chesnist yak skladova profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv v universytetakh Yevropeiskoho Soiuzu. Candidate’s thesis. Kyiv, [in Ukrainian].

Tverdokhlib, T. S., Skrypnyk, N. S. (2021). Akademichna dobrochesnist u konteksti hromadianskoho vykhovannia zdobuvachiv vyshchoi ta zahalnoi serednoi osvity. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk : mizhvuz. zb. nauk pr. molodykh vchenykh / Drohob. derzh. ped. un-t im. I. Franka. Vol. 38, issue 3, 168–173 [in Ukrainian].

Prometheus. URL: https://prometheus.org.ua/ [in Ukrainian].

Published

2022-08-30

How to Cite

Кудла, М. (2022). ACADEMIC INTEGRITY IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS. Modern Engineering and Innovative Technologies, 2(22-02), 42–48. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-22-02-017

Issue

Section

Articles