DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME FOR THE PRODUCTION OF CAPSULES WITH THICK EXTRACT OF CREEPING THYME AND ESSENTIAL OIL OF COMMON THYME

Authors

  • Nadiya Zarivna I. HORBACHEVSKYTERNOPIL NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-24-02-018

Keywords:

creeping thyme, common thyme, capsules, technological scheme

Abstract

The work presents the technological stages of the production of capsules based on a thick extract of creeping thyme and essential oil of common thyme, which are the basis of the development of a technological scheme for their production. Since essential o

Metrics

Metrics Loading ...

References

(2017) Zarivna N.O., Truhybchak O. V. Pidbir kilkostei dopomizhnykh rechovyn pry stvorenni kapsul z hustym ekstraktom chebretsiu povzuchoho z vykorystanniam rehresiinoho analizu [Selection of the quantities of auxiliary substances in the creation of capsules with a thick extract of creeping thyme using regression analysis]. Farmatsevtychnyi chasopys, 2, 47-51. [in Ukrainian].

(2014) Zarivna N. O. Vybir ekstsypiientiv dlia otrymannia poroshkovoi masy z efirnoiu oliieiu chebretsiu zvychainoho pry rozrobtsi tverdykh kapsul [The choice of excipients for obtaining a powder mass with essential oil of thyme in the development of hard capsules]. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny, 2 (21), 69-72 [in Ukrainian].

(2020) Zarivna, N. O. Pat. Ukrainy, Sposib oderzhannia kapsulnoi masy na osnovi hustoho ekstraktu chebretsiu povzuchoho [The method of obtaining a capsule mass based on a thick extract of creeping thyme]. № 145540 МПК51 A 61 К 9/20, А 61 К 9/48, А 61 J 3/00; Biul. № 24 [in Ukrainian].

(2021) Zarivna, N. O. Pat. Ukrainy, Sposib oderzhannia poroshkovoi masy z hustym ekstraktom chebretsiu povzuchoho dlia rozrobky tverdykh kapsul [The method of obtaining a powder mass with a thick extract of creeping thyme for the development of hard capsules]. № 145762 України, МПК51 A 61 К 36/53, A 61 К 9/20, А 61 К 9/48; Biul. № 1 [in Ukrainian].

(2008) Hroshovyi T. A, Martsenyuk V. P, Kucherenko L. I, Vronska L. V, Huryeyeva C. M. Matematychne planuvannia eksperymentu pry provedenni naukovykh doslidzhen u farmatsii [Mathematical planning of experiment in pharmacy]. Ternopil: Ternopil State Medical UniversityUkrainian [in Ukrainian].

(2015) Derzhavna Farmakopeia Ukrainy: v 3 t. [State Pharmacopoeia of Ukraine:in 3 vol.]. State Enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center for the Quality Medicines " [in Ukrainian].

Published

2022-12-30

How to Cite

Зарівна, Н. (2022). DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME FOR THE PRODUCTION OF CAPSULES WITH THICK EXTRACT OF CREEPING THYME AND ESSENTIAL OIL OF COMMON THYME. Modern Engineering and Innovative Technologies, 2(24-02), 129–135. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-24-02-018

Issue

Section

Articles