PROSPECTS OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF INTERNAL DOCTORS DURING THE STUDY OF THE MODULE “EMERGENCY STATES”

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-008

Keywords:

interns, training, emergencies

Abstract

The paper considers the use of innovative technologies in the training of interns in the study of the module "Emergencies" at the Department of Infectious Diseases and Epidemiology. The possibility of optimizing the process of independent mastering of th

Metrics

Metrics Loading ...

References

Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 540 с.

Кошечко І. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі / І. Кошечко // Педагогіка. – №1(1). – 2015. – С. 35–38.

Использование инновационных образовательных технологий в организации учебного процесса в высшей школе / Кумпилова А.Р., Калашникова С.В. // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 121. – С. 66–67.

Мынбаева А.К. Инновационный опыт внедрения новых методов обучения в учебный процесс / А.К. Мынбаева // http://www.rusnauka.com/ 10_DN_2014/Pedagogica/5_163666.doc.htm].

Максименко С.Д. Педагогіка вищої медичної освіти: підручник / С.Д. Максименко, М.М. Філоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 288 с.

Тучалаев С. Т. Новые педагогические технологии / С.Т. Тучалаев // Махачкала: "Алеф", 2015. – 172 с.

Шухтін В, Шухтіна І. Інноваційні методи викладання студентам ме- дичних факультетів / Новий колегіум. – 2015. – №2 – С. 51–54.

Єхалов В.В. , Кравець О.В. , Станін Д.М., Кріштафор Д.А., Багуніна О.О. П’ятнадцятирічний досвід навчання інтернів різних спеціальностей за модулем «Невідкладні стани»// Emergency Medicine (Ukraine), Vol. 18, No. 6, 2022. – С. 48-50.

Hodges C, Moore S, Lockee B, Trust T, Bond A. The difference between emergency remote teaching and online learning. Available from: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning. Accessed: March 27, 2020.

Кітура О.Є., Невойт Г.В., Настрога Т.В. Особливості дистанційного навчання лікарів-інтернів з фаху «Медицина невідкладних станів» // Вісник Українська медична стоматологічна академія, Том 20, Випуск 4 (72), 2020. – С. 181-184.

Published

2023-02-28

How to Cite

Міронік, О., & Давиденко, О. (2023). PROSPECTS OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF INTERNAL DOCTORS DURING THE STUDY OF THE MODULE “EMERGENCY STATES”. Modern Engineering and Innovative Technologies, 3(25-03), 13–16. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-008

Issue

Section

Articles