TOURIST ACTIVITIES AND METHODS OF ORGANIZING A TOURIST TRIP

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-027

Keywords:

recreation, tourism, physical culture.

Abstract

The article is devoted to the issue one of type of recreation, which combines the restoration of human productive forces. The article clarifies the method of organizing a tourist trip, logistics, as well as the basics of first aid and medical care. The au

Metrics

Metrics Loading ...

References

Булашев А.Я. Спортивный туризм: учебник / А.Я. Булашев. – Харьков: ХГАФК, 2009. – 332 с.

Костюкова О. Екскурійне краєзнавство – важлива компонента підготовки фахівців спеціальності «Туризм» у вищих навчальних закладах / О. Костюкова // XΙΙ Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи, присвячена 200-річчю від дня народження українських просвітителів І. Вагилевича та М. Шашкевича (6-7 жовтня 2011 року). Збірник матеріалів. – Івано-Франківськ: «Лілея – НВ», 2011. – С. 156-160.

Остапчук В.В. Сучасний стан розвитку спортивного туризму в Україні / В.В. Остапчук // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти: Збірник наукових праць. – Додаток до гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – С. 379-386.

Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навч. посіб. для закл. освіт. / В.Д. Дехтяр. – К.: Наук. світ, 2003. – 203 с.

Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навч. посіб. / Б.П. Пангелов. – К.: Академвидав, 2010. – 248 с.

Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: навч. посібн. / В.М. Козинець. – К. Вид-во "Кондор", 2006. – 576 с.

Тимошенко Л. О. Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. – Л. : ЛДУФК, 2014. – Ч. 2. 176 с

Мулик К.В. Методична система використання спортивно-оздоровчого туризму в процесі фізичного виховання школярів і студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02. – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / Катерина Віталіївна Мулик. – Чернігів, 2016. – 40 с.

Published

2023-02-28

How to Cite

Шутяк, І. (2023). TOURIST ACTIVITIES AND METHODS OF ORGANIZING A TOURIST TRIP. Modern Engineering and Innovative Technologies, 3(25-03), 51–58. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-027

Issue

Section

Articles