KOBZARS AND LYRNIKS ARE CARRIERS OF CULTURAL MARKERS OF THE ETHNIC IDENTITY OF UKRAINIANS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-067

Keywords:

kobzars, kobza, lyrniks, lyre, repertoire of kobzars and lyrniks, "Ustyna books", art of kobzars and lyrniks, emotional world of Ukrainians, traveling life, traveling singers, historical songs, dumas, liberation.

Abstract

Lyrniks and kobzars in Ukraine have always enjoyed great respect, were carriers of ancient knowledge, moral imperatives, keepers of customs and traditions, carriers of folk pedagogy, ethics, secret knowledge, magic of creativity, language programming, psy

Metrics

Metrics Loading ...

References

3алізняк Л. Первісна історія України: Навч. посібник. – Київ, 1999.

Балушок В. Обряди ініціації українців та давніх слов’ян. – Л.; Нью-Йорк, 1998.

Боржковський В. Лірники // Киевская старина – 1889. – Т. 9.

Василенко В. До питання про опікування сліпими і різними жебраками // Киевская старина. – 1904. – Т. 86.

Горленко В. Кобзарі і лірники // Киевская старина – 1884. – Т. 10.

Гуменюк А. Українські народні музичні інструменти. – К, 1967.

Доманицький В. Кобзарі і лірники Київської гу¬бернії //Памятная Книга Киевской губернии. – К., 1904. – Отд. IV.

Квітка К, До витоків побуту лірцщцв // Первісне гро¬мадянство та його пережитки на Україні. – 1928. – Вин. 3.

Нагорний М. Українські народні співці – кобзарі і лірники // Народна творчість. – 1939. – № 1.

Новикова М. Про світ українських замовлянь // Укра¬їнські замовляння. – К., 1993.

Нолл В. Моральний авторитет та суспільна раль сліпих бардів в Україні // Родовід. 1993. – №6.

Сумцов М. Вивчення кобзарства // Киевская старіша – 1904. – Т. 87.

Xай М. Лірницька традиція як феномен української духовності // Родовід. – 1993. – №6.

Цит. за: Лавров Ф. Кобзарі: Нариси з історії кобзарства України. К., 1980.

Шевченко Т. Перебендя // Повне зібр. тв.: У 12 т. – Київ. 2001. – Т. 1.

Шлемкевич М. Душа і пісня // Українська душа.  Київ, 1992.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. – Київ, 1990. – Т. 1.

Published

2023-02-28

How to Cite

Сивачук, Н. (2023). KOBZARS AND LYRNIKS ARE CARRIERS OF CULTURAL MARKERS OF THE ETHNIC IDENTITY OF UKRAINIANS. Modern Engineering and Innovative Technologies, 3(25-03), 190–200. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-067

Issue

Section

Articles