ACCOUNTING POLICY OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWER AND REFORM OF THE ACCOUNTING SYSTEM

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-04-002

Keywords:

accounting, accounting policy, management, accounting and analytical support, united territorial community, decentralization

Abstract

The work examines the issues of formation and use of the accounting policy of the united territorial communities, which were introduced thanks to the implementation of the decentralization reform in Ukraine. The purpose of this publication is to outline t

Metrics

Metrics Loading ...

References

Крамаренко К.М. Роль облікової політики у забезпеченні ефективної діяльності бюджетних установ. Ефективна економіка. № 10. 2021. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.78.

Ілляшенко К.В. Трансформація економіки в інформаційному просторі. URL: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010 /Economics/73462.doc.htm (дата звернення: 18.12.2022).

Пархоменко О.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішень в системі науково-технічної інформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.02 Економіка та управління науково-технічним прогресом. Київ, 2006. 24 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 лип. 1999 р. №996-XIV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 10.12.2022).

Смірнова І.В., Смірнова Н.В. Національні та міжнародні стандарти обліку для державного сектору: особливості застосування. Наукові праці ЦНТУ. Економічні науки, вип. 32. Кропивницький: ЦНТУ, 2018. С. 164-177.

Шалімова Н. С., Смірнова І. В., Смірнова Н. В. Вплив елементів облікової політики на формування показників фінансової звітності бюджетних установ. Ефективна економіка. 2020. № 1. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.12

Published

2023-02-28

How to Cite

Смірнова, І., & Смірнова, Н. (2023). ACCOUNTING POLICY OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWER AND REFORM OF THE ACCOUNTING SYSTEM. Modern Engineering and Innovative Technologies, 4(25-04), 3–8. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-04-002

Issue

Section

Articles