BENEVOLENCE OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER: THEORETICAL BASIS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-04-031

Keywords:

integrity, principle of integrity, law enforcement agencies, administrative procedures, administrative and legal support, law enforcement officers, personnel, public service, corruption.

Abstract

The article examines integrity as a tool of law enforcement management and as a "new philosophy" for law enforcement officials in the fight against corruption. Virtue is clarified in a multifaceted approach in understanding the phenomenon of "virtue".

Metrics

Metrics Loading ...

References

Глущенко С. Що розуміти під професійною етикою та доброчесністю в контексті кваліфікаційного оцінювання суддів? Закон і бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/125930-scho_rozumiti_pid_profesiynoyu_etikoyu_ta_dobrochesnistyu_v_.html.

Арістотель. Нікомахова етика. Пер. В. Ставнюк. К., Аквілон- Плюс, 2002. 480 с.

Політична енциклопедія. Ін-т політ. і етнонац. досл. ім. І. Ф. Кураса; Гол. ред. Ю. Левенець. К., Парламентське в-во, 2011. С. 39-40. URL: http://litopys.org.ua/rizne/aristotle.htm

Кант И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 1. Иммануил Кант (Immanuel Kant). Под общей редакцией А.В. Гулыги. URL: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KANT_Immanuil/_Kant_I..html#0011

Глущенко С. Що розуміти під професійною етикою та доброчесністю в контексті кваліфікаційного оцінювання суддів?. Журнал «Закон і Бізнес», 2016. URL: https://zib.com.ua/ua/125930- scho_rozumiti_pid_profesiynoyu_etikoyu_ta_dobrochesnistyu_v_.html

Стасенко В.В. Доброчесність – категорія філософська. Академічна доброчесність: виклики сучасності. Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 1 – 13.10.2018). Варшава, 2018. 162 с.

Поняття доброчесності в етиці : відомості із електронного журналу «Етика сьогодні». URL: http://www.etica.in.ua/ponyattya- dobrochesnosti-v-etitsi/

Брославська Г. М., Брославська Г. М. Доброчесність повинна бути у всьому. Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 1 – 13.10.2018). Варшава, 2018. 162 с.

Яремин І.І. Аспекти етичних правил поведінки публічних службовців: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2016. 68 с. URL: https://ifocppk.jimdo.com/app/download/9170412184 =1507121959&mobile=1

Ефективне врядування та виховання доброчесності у секторі безпеки та оборони: Освітня дисципліна програми виховання доброчесності НАТО, 2016. URL: http://buildingintegrity.hq.nato.int

Про державну службу. Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/889-19

Кулібаба А. Поняття доброчесності як ключовий критерій у процесі добору на посаду суддів. Підприємництво, господарство і право. 2018. №. 2. С. 212-218.

Глущенко С. В. Новели судової реформи: поняття професійної етики та доброчесності в контексті кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді). Часопис цивільного і кримінального судочинства.2016. № 6. С. 70-83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chcks_2016_6_7

Кладченко А. О. Правові засади впровадження інституту доброчесності в Україні. Jurnaul Juridic national: Teorie si Practica. 2016. № 6 (22). P. 9–11.

Ґьялт де Ґрааф, Цегер ван дер Вал. Контроль публічних цінностей, що конфліктують між собою: Врядування на основі доброчесності та ефективності. Американський огляд державного управління, 2010, С. 623–640.

Курочка Л. Принципи державної служби в Україні: сучасні підходи. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 3. С. 66-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2012_3_11

Федорович В. Загальнотеоретичні підходи до визначення недоброчесної поведінки судді в системі загальнодержавних заходів протидії корупції. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/3/part_2/3.pdf

Published

2023-02-28

How to Cite

Письменна, О. (2023). BENEVOLENCE OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER: THEORETICAL BASIS. Modern Engineering and Innovative Technologies, 4(25-04), 123–127. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-04-031

Issue

Section

Articles