PUBLIC SERVICE IN THE LAW ENFORCEMENT SPHERE OF UKRAINE

Authors

  • Yu. Hrutsenko Armed Forces of Ukraine, major

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-04-034

Keywords:

public service, public service in the law enforcement sphere of Ukraine, rule of law principle, European and Euro-Atlantic course, law enforcement sphere, law enforcement agencies, law enforcement activity

Abstract

The article states the need for consistent improvement of the system, organizational structure and competence of public service in the law enforcement sphere of Ukraine, correction of the legislative and organizational and management principles of their f

Metrics

Metrics Loading ...

References

П. Комірчий. Публічна служба в правоохоронній сфері та правоохоронна функція держави. Юридичний бюлетень. 2018. Вип. 7. Ч. 2. С. 69– 76.

В. Литвиненко. Концептуальні засади реформування правоохоронних органів України. Наукові праці МАУП. 2017. № 1. С. 7–16. (Серія «Юридичні науки»).

О. Батраченко. Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції України щодо забезпечення публічної безпеки і порядку : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Суми, 2017. 218 с.

М. Мушинский. Эффективность законодательства в правоохранительной сфере и механизм ее обеспечения: теоретико-правовой аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. СПб., 2003. 25 с.

А. Числов. Профессиональная правоохранительная деятельность (теоретико-правовое исследование) : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01. СПб., 2000. 372 с.

В. Полярна, В. Рябець. Європейські практики надання електронних послуг в правоохоронній діяльності та перспективи їх впровадження в Україні : наук.-дослід. робота / наук. кер. С. А. Чукут. Київ : КПІ, 2017. 36 с.

О. Головко. До витоків розуміння правоохоронної функції держави. Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико- правові проблеми : тези доп. круглого столу (Харків, 27 жовт. 2017 р.). Харків : ХНУВС, 2017. С. 56–59.

К. Мельник. Трудові правовідносини службовців правоохоронних органів : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05. Одеса, 2011. 34 с.

Р. Ботвінов. Типологізація державної служби: термінологічна полеміка. Аспекти публічного управління. 2016. № 35–36 (9–10). С. 91–98. doi: 10.15421/152016854.

В. Шакун. Коли фінансування міліції набуває кримінологічних ознак. Голос України. 2003. № 175. С. 8.

Published

2023-02-28

How to Cite

Груценко, Ю. (2023). PUBLIC SERVICE IN THE LAW ENFORCEMENT SPHERE OF UKRAINE. Modern Engineering and Innovative Technologies, 4(25-04), 128–131. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-04-034

Issue

Section

Articles