ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES IN MODERN NATIONAL ARCHITECTURE OF UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-26-02-012

Keywords:

Ecology, energy efficiency, national traditions, local building materials, cultural traditions, economic efficiency.

Abstract

The article addresses the issues of environmental friendliness, energy efficiency and economy in the individual and collective small-scale industrial development of Ukrainian villages, towns and small towns of Ukraine regarding the use in the constructio

Metrics

Metrics Loading ...

References

DBN V.2.6-31:2016. Teplova izoliatsiia budivel// Minrehion Ukrainy. – Kyiv, 2017.- 30s.

DSTU B V.2.6-189:2013. Metody vyboru teploizoliatsiinoho materialu dlia uteplennia budivel //Minrehion Ukrainy. – Kyiv, 2014.-51s.

Hernot Mynke. Hlynobeton y eho prymenenye // H.Mynke. – Kalynynhrad: FHUYPP «Iantarnii skaz», 2004. – 232s.

DBN V.1.1-7-2016. Derzhavni budivelni normy Ukrainy. Pozhezhna bezpeka obiektiv budivnytstva.Zahalni vymohy //K.Minrehion: 2017. –47 s.

Biezukh Yu. V. Zatyshok dlia tila i dushi // Melytopolskyi kraevedcheskyi zhurnal, 2018, № 11, s. 43-53.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Hlyna.

Borodai S.P., Borodai A.S., Borodai D.S., Borodai Ya.O. Ekolohichni tekhnolohii budivnytstva u suchasnii narodnii arkhitekturi pivnichno-skhidnoi Ukrainy. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: Nauk.-tekhn. zbirnyk / Holovn. red. M.M. Domin. – K., KNUBA, 2021. – Vyp. 77.

D.S. Borodai, A.S. Borodai, S.P. Borodai , Ya.O. Borodai. Energy Efficient Environmental Techniques in the Architecture of a Low-Storey Buildings in Ukraine. Mezhdunarodnoe peryodycheskoe nauchnoe yzdanye «Almanahul SWorld», Vypusk 4. - Sergeieva&Co Beltsы, Moldova, Aprel, 2020 - (p.87-91).

Serheichuk O.V. Arkhitekturno-budivelna fizyka. Teplotekhnika ohorodzhuiuchykh konstruktsii budynkiv. Navchalnyi posibnyk. /O.V. Serheichuk .- K. : Taki spravy, 1999. - 156 s.

Published

2023-04-30

How to Cite

Бородай, А., Бородай, Д., & Бородай, С. (2023). ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES IN MODERN NATIONAL ARCHITECTURE OF UKRAINE. Modern Engineering and Innovative Technologies, 2(26-02), 26–31. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-26-02-012

Issue

Section

Articles