BRITISH CULTURAL TEXT IN D. BROWN’S NOVEL “THE DA VINCI CODE”

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-28-02-029

Keywords:

D. Brown, British cultural text, London text, architectural ekphrasis, signatures of the city, Templar Discourse.

Abstract

The article examines the British cultural text based on D. Brown's novel “The Da Vinci Code”. Markers of the British (English and Scottish) cultural text are considered: genetic, material-cultural and spiritual-cultural. The concept of "London text" is d

Metrics

Metrics Loading ...

References

Боклах Д.Ю. Дефініції і взаємозв’язок категорій топосу, локусів, хронотопу міста та їх реалізація у міському тексті художнього твору. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Філологія. 2016. Вип. 74. С. 249-257.

Браун Д. Код да Вінчі. Роман. Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. 480 с.

Гура Н. П., Бойко О. К. Жанрова своєрідність циклу романів про професора Ленґдона. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. 2014. Вип. 10. С. 21-27.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 1. 624 с.

Черник О. О. Романи Дена Брауна: жанр та концептосфера. Вісник КНЛУ. Серія : Філологія. Т. 19. № 1. 2016. С. 146-154.

Wolfreys J. Writing London: the trace of the urban text from Blake to Dickens. London : Macmillian Press, 1998. 249 p.

Ґеддес Л. Чому британці постійно говорять про погоду. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-42242233 (дата звернення 18.08.2023)

Published

2023-08-30

How to Cite

Тверітінова, Т. (2023). BRITISH CULTURAL TEXT IN D. BROWN’S NOVEL “THE DA VINCI CODE”. Modern Engineering and Innovative Technologies, 2(28-02), 130–134. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-28-02-029

Issue

Section

Articles