CORRECTION OF SCHOOL ANXIETY OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-30-00-018

Keywords:

school anxiety, stress, learning, phobia, correction.

Abstract

Anxiety can seriously affect a child’s performance at school and can be a barrier to their overall well-being. It can impact cognitive abilities like concentration as well as the ability to retain information in their long-term memory and apply past learn

Metrics

Metrics Loading ...

References

Dolynska L. V. Sotsializatsiia starshoklasnykiv v umovakh simi. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2000. 25 s.

Kaliuzhna Ye. M. Psykholohichni mekhanizmy osobystisnoi tryvozhnosti u pidlitkovomu vitsi : dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07. NPU imeni M. P. Drahomanova. Kyiv, 2008. 192 s.

Krainiuk V. M. Psykholohichni osoblyvosti proiaviv tryvozhnosti i ahresyvnosti u yunakiv pryzovnoho viku : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.01. Kyiv, 1999. 20 s.

Pasichniak N. I. Psykholohichni osoblyvosti depresyvnykh rozladiv. Aktualni problemy suchasnoi psykholohii. Kherson : Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2017. S. 27–31.

Penkova O. I. Rol samootsinky u protsesi samovdoskonalennia osobystosti. Zbirnyk naukovykh prats: pedahohika ta psykholohiia. Vyp. 743. Chernivtsi : Chernivetskyi natsionalnyi universytet, 2015. S. 172–177.

Penkova O. I. Tsinnosti yak rehuliator protsesu samovdoskonalennia osobystosti. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii. Zb. nauk. prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. T. XV, chast. 2. Kyiv, 2013. S. 176–184.

Petrenko K. O. Rozvytok navchalno-piznavalnykh interesiv ta motyvu shkilnoi tryvozhnosti molodshykh shkoliariv u riznykh systemakh navchannia. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Seriia : Psykholohiia. 2011. № 959, vyp. 46. S. 148–150.

Prakhova S. Napriamky preventsii shkilnoi tryvozhnosti molodshykh shkoliariv : realii sohodennia ta perspektyvy «novoi ukrainskoi shkoly» (na prykladi lonhitiudnoho doslidzhennia). Problems of modern psychology. 2019. Iss. 44. S. 234–254.

Yastochkina I. A. Psykholohichni chynnyky vynyknennia ta korektsiia tryvozhnosti v rannomu yunatskomu vitsi : dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07. NPU imeni M. P. Drahomanova. Kyiv, 2011. 320 s.

Published

2023-12-30

How to Cite

Гуртовенко, Н. (2023). CORRECTION OF SCHOOL ANXIETY OF HIGH SCHOOL STUDENTS. Modern Engineering and Innovative Technologies, 2(30-02), 25–29. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-30-00-018

Issue

Section

Articles