ANALYSIS OF REPRODUCTIVE QUALITIES OF PIGS UNDER DIFFERENT ESTRUS SYNCHRONIZATION SCHEMES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-30-00-02

Keywords:

pigs, reproduction, synchronization of estrus, biotechnology, altresin, prosolvin, foligon, fertility, number of piglets at weaning, survival of piglets after weaning

Abstract

The work analyzes the reproductive qualities of pigs under different schemes of synchronization of estrus. The application of biotechnological methods of intensification of pig reproduction has a significant potential for increasing the productivity of a

Metrics

Metrics Loading ...

References

Баркарь Є. В., Галушко І. А. Аналіз вікової динаміки відтворювальних якостей свиноматок різних порід. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2015. Вип. 2 (84), Т. 2. С. 175–180. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1732

Баркарь Є. В., Шевченко Д. М. Параметри росту та відтворювальні якості свиней різних класів розподілу. Молодий вчений. 2015. № 2(17). Ч. 6. С. 68–71. URL: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2823

Вишневська О. М. Ефективність розвитку племінного свинарства Південного регіону України : моногр. / за ред. І. Н. Топіхи. Миколаїв : МДАУ, 2004. 145 с.

Волощук В. М., Жукорський О. М., Баньковська І. Б., Семенов С. О. Оцінка, прогнозування та виробництво якісної продукції свинарства : моногр. Київ : Аграрна наука, 2020. 172 c.

Лихач В. Я., Лихач А. В., Фаустов Р. В., Кучер О. О. Сучасний стан та тенденції розвитку вітчизняного свинарства. Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Тваринництво. 2021. Вип. 1. С. 69-79. URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10090. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.1.10

Технологія виробництва і переробки продукції свинарства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Повод та ін. Київ : ВФПО, 2021. 360 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/357281420_TEHNOLOGIA_VIROBNICTVA_I_PEREROBKI_PRODUKCII_SVINARSTVA_DEMO

Усенко С. О., Сябро А. С., Поліщук А. А., Мороз О. Г., Бірта Г. О., Ільченко М. О. Новітні біотехнології відтворення свиней в умовах промислового свинарства. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2020. № 1. С. 121−129. URL: https://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article/view/1302 DOI: https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.14

Халак В. І., Гутий Б. В. Відтворювальні якості та економічна ефективність використання свиноматок різного рівня адаптації та експлуатаційної цінності. Вісник аграрної науки. 2022. №8 (833). С. 51–59. URL: https://agrovisnyk.com/index.php/agrovisnyk/article/view/2022_08_06 DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202208-06

Lucia T. Jr., Dia G. D., Marsh W. E. Lifetime reproductive and financial performance of female swine. Journal of the American Veterinary Medical Association. 2000. Vol. 216. Issue 11. рр. 1802-1809. URL: https://avmajournals.avma.org/view/journals/javma/216/11/javma.2000.216.1802.xml?tab_body=pdf.

Published

2023-12-30

How to Cite

Іванова, Є., & Баркарь, Є. (2023). ANALYSIS OF REPRODUCTIVE QUALITIES OF PIGS UNDER DIFFERENT ESTRUS SYNCHRONIZATION SCHEMES. Modern Engineering and Innovative Technologies, 3(30-03), 63–68. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-30-00-02

Issue

Section

Articles