DESIGN AND CALCULATION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

Authors

  • Mykhailo Hud Ternopil Ivan Puluj National Technical University https://orcid.org/0000-0001-8793-3193
  • Olga Meshcheryakova Ternopil Ivan Puluj National Technical University https://orcid.org/0000-0003-1563-9870
  • Andrii Kachor Ternopil Ivan Puluj National Technical University
  • Volodymyr Hud Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-30-00-044

Keywords:

concrete, precast concrete, monolith concrete, reinforced concrete, finite element analysis, computer-aided design

Abstract

The article explores the essential principles and methodologies involved in the design and calculation of reinforced concrete structures. Reinforced concrete has become a fundamental material in contemporary construction due to its versatility, durabilit

Metrics

Metrics Loading ...

References

Building Code Requirements for Structural Concrete, ACI 318

DBN B.2.6-98:2009. Konstruktsii budynkiv ta sporud. Betonni ta zalizobetonni konstruktsii. Osnovni polozhennia. – K.: Minrehionbud Ukrainy, 2011. – 75 s.

DBN B.2.1-10-2009. Osnovy ta fundamenty sporud. Osnovni polozhennia proektuvannia. – K.: Minrehionbud Ukrainy, 2011. – 59 s.

Belenia E. Y. Predvarytelno napriazhennыe metallycheskye lystovыe konstruktsyy / E. Y. Belenia, S. M. Astraia, E. B. Ramazanov. − M.: Stroiyzdat, 1979. − 192 s.

DSTU B B.2.6.-156: 2010. Konstruktsii budynkiv i sporud. Betonni ta zalizobetonni konstruktsii z vazhkoho betonu. Pravyla proektuvannia. – K.: Minrehionbud Ukrainy, 2011. – 123 s.

Klymenko V. Z. Konstruktsii z dereva i plastmas : [pidruch.] / V. Z. Klymenko. − K.: Vyshcha shkola, 2000. − 304s.

Holyshev A. B. Teoriia zalizobetonu na eksperymentalnii osnovi / A.B. Holyshev, P. I. Kryvosheiev, A. M. Bambura; pid red. A. B. Holysheva. – K.: Hama prynt, 2009. – 397 c.

Murashko L. A., Kinash P. I., Levchych B. B. Rozrakhunok mitsnosti zalizobetonnykh zghynalnykh elementiv za zakordonnymy normamy: Navch. poc. – Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoho universytetu «Lvivska politekhnika», 1999. – 236 c.

Ігнатьєва, В. Б., & Гудь, М. І. (2021). Особливості роботи профільних виробів з композиційних матеріалів у будівельних конструкціях, розташованих в сейсмічних районах. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика, (20), 19-25.

Published

2023-12-30

How to Cite

ГудьМихайло, І., Мещерякова, О., Качор, А., & Гудь, В. (2023). DESIGN AND CALCULATION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. Modern Engineering and Innovative Technologies, 1(30-01), 98–104. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-30-00-044

Issue

Section

Articles