MULTICRITERION METHOD OF FORMING OF ORGAN OF MANAGEMENT OF FORCES OF GUARD OF LAW AND ORDER

Authors

  • Mikola Orlov National Academy of the National Guard of Ukraine http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-03-01-019

Keywords:

Partly resulted standards of facilities of management and connection and computer technique, as a financial base of acceptance, treatment and transferrableness information, from a management.

Abstract

In labours considered constituents multicriterion method of forming of organ of management of forces of guard of law and order.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Орлов М.М. Методичні основи реалізації можливостей органів управління військового призначення: монографія. Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2007 р., 369 с. ISBN 978-966-8671-10-4.

Маркашов Ю. Г. Електронне урядування. Інформатизація державного управління / Ю. Г. Маркашов, О. В. Орлов, М. В. Мордвинцев. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 267 с.

Столлингс В. Компьютерные сети, протоколы и технологии Интернета / В. Столлингс. – СПб. : Питер, 2005. – 832 с.

Куроуз Дж. Компьютерные сети / Дж. Куроуз, К. Росс. . – СПб. : Питер, 2004. – 765 с.

Миклайчук Зофья. Решение проблем в управлении / Зофья Миколайчук. – Х. : Гуманитарный Центр, 2004. – 472 с. ISBN 966-8324-09-9.

Бакуменко В. Д. Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого розвитку / В. Д. Бакуменко, В. М. Князєв, Ю. К. Сурмін // Вісник УАДУ. – 2003. – № 2. – С. 11–27.

Орлов, М. М. Інформаційно-структурний метод формування органу виконавчої влади регіональної системи взаємодії / М. М. Орлов // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : ДокНаукДержУпр, 2013. – Вип. 3 (15). – С. 35–40.

Орлов, М. М. Державно-управлінська взаємодія регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку: дис. 25.00.02 доктора наук з держ. управління. [Текст] / Орлова Микола Михайлович – К. : Академія муніципального управління, 2013. – 470 с.

Orlov N. M. Design technique of the stationary protected point of management regional forces of guard of law and order in Ukraine [Text] / N. M. Orlov. – Научный журнал открытой дипломатии «Власть и общество». № 1 (38) 2016. Грузия. – С. 178–182.

Венцель, Е. С. Введение в исследование операций [Текст] /

Е.С. Венцель. – М. : «Советское радио», 1964. – 388 с.

Published

2017-04-10

How to Cite

Орлов, Н. (2017). MULTICRITERION METHOD OF FORMING OF ORGAN OF MANAGEMENT OF FORCES OF GUARD OF LAW AND ORDER. Modern Engineering and Innovative Technologies, 1(03-01), 18–29. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-03-01-019

Issue

Section

Articles