КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК КОМПЕТЕНТНОСТНОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАВЫК БУДУЩЕГО ВРАЧА

Авторы

  • Оксана Давыденко Буковинский государственный медицинский университет http://orcid.org/0000-0002-8897-8913
  • Елена Мироник Буковинский государственный медицинский университет http://orcid.org/0000-0002-5717-7267

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-10-03-004

Ключевые слова:

компетенція, клінічне мислення, практичні навички, майбутній лікар

Аннотация

Стратегічною метою підготовки майбутніх лікарів спеціалістів на сучасному етапі є готовність випускників після завершення навчання в медичному університеті до професійної діяльності у відповідності до світових стандартів.Мета роботи. Аналіз розробок, впр

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Biletska E. M. Deiaki aspekty fuktsionuvannia i rozvytku systemy navchalno-vykhovnoi diialnosti v suchasnykh VNZ / E. M. Biletska, T. A. Holovkova, O. V. Antonova // Zb. mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Vykhovna robota v umovakh bezperervnoi osvity». – Kharkiv, 2009. – S. 70–71.

Bystrova Yu. V. Innovatsiini metody navchannia u vyshchii shkoli Ukrainy // Pravo ta innovatsiine suspilstvo. – 2015 – № 1 (4). – S. 27–33.

Innovatsii u vyshchii osviti: problemy, dosvid, perspektyvy: monohrafiia / za red. P. Yu. Saukha. – Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. Ivana Franka, 2011. – 444 s.

Bulakh I. Ye. Systema upravlinnia yakistiu medychnoi osvity v Ukraini: Monohrafiia / I. Ye. Bulakh, O. P. Volosovets, Yu. V. Voronenko. – Donetsk: «ART-PRES», 2003. – 212 s.

Kоstylov O. V. Udoskonalennia metodiv navchannia studentiv u vyshchykh medychnykh zakladakh osvity shliakhom stvorennia kryterialno oriientovanykh testovykh zavdan / O. V. Kostylov, O. Yu. Ruda, O. V. Romanenko // Medychna osvita. – 2009. – №2. – S. 92–94.

Литература:

Білецька Е. М. Деякі аспекти фукціонування і розвитку системи навчально-виховної діяльності в сучасних ВНЗ / Е. М. Білецька, Т. А. Головкова, О. В. Антонова // Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Виховна робота в умовах безперервної освіти». – Харків, 2009. – С. 70–71.

Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України // Право та інноваційне суспільство. – 2015 – № 1 (4). – С. 27–33.

Булах І. Є. Система управління якістю медичної освіти в Україні: Монографія / І. Є. Булах, О. П. Волосовець, Ю. В. Вороненко. – Донецьк: «АРТ-ПРЕС», 2003. – 212 с.

Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи: монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.

Костильов О. В. Удосконалення методів навчання студентів у вищих медичних закладах освіти шляхом створення критеріально орієнтованих тестових завдань / О. В. Костильов, О. Ю. Руда, О. В. Романенко // Медична освіта. – 2009. – №2. – С. 92–94.

Опубликован

2019-12-31

Как цитировать

Давыденко, О., & Мироник, Е. (2019). КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК КОМПЕТЕНТНОСТНОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАВЫК БУДУЩЕГО ВРАЧА. Modern Engineering and Innovative Technologies, 3(10-03), 15–18. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-10-03-004

Выпуск

Раздел

Статьи