ASSESSMENT OF THE MARKETING POTENTIAL EFFICIENCY AT THE ENTERPRISE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-21-02-021

Keywords:

marketing potential, traditional method, pentagon of marketing potential, ABC analysis, Mp-assessment, production component, material component, personnel component, technical-technological component, information component

Abstract

The study considers the issue of assessing the effectiveness of the marketing potential of the enterprise. The authors present the basic principles of marketing potential assessment, present the algorithm of the traditional method of evaluation and identi

Metrics

Metrics Loading ...

References

Гетьман О.О. Шаповал В.М. Економічна діагностика: навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури, 2007. 307 с.

Григор’єва Л.В. Формування структури маркетингового потенціалу підприємств легкої промисловості: монографія. За заг. ред. Н. Б. Кирич; Хмельницький національний університет, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Академія соціального управління. Хмельницький. Т.: Терно-граф, 2011. 344 с.

Денисенко М.П., Воронкова Т.Є. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств. Проблеми науки. 2011. №2. С.15-21.

Круш П.В., Зеленська М.О. Методологічні підходи до розкриття сутності категорії «потенціал підприємства». Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць. Київ, 2009. С. 12-18.

Поліщук І.І., Коновал В.В., Середницька Л.П. Маркетинговий потенціал: стратегічні орієнтири розвитку: Монографія. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. – 284 с.

Поліщук І.І. Фактори розвитку маркетингового потенціалу підприємства // Науковий вісник Полісся. – 2016. – Вип. 2. – С. 97-102.

Поліщук І.І. Управління маркетинговим потенціалом підприємства за умов міжнародної інтеграції: дис. д-ра економ. наук : 08.00.04 / Херсонський нац. техн. ун-т. Херсон, 2019. 499 с.

Старовойтов М.К., Фомин П.А. Особенности оценки потенциала промышленных предприятий. Антикризисное и внешнее управление. – 2006. – №2. – С. 27-41.

Published

2022-06-30

How to Cite

Поліщук, І., & Довгань, Ю. (2022). ASSESSMENT OF THE MARKETING POTENTIAL EFFICIENCY AT THE ENTERPRISE. Modern Engineering and Innovative Technologies, 2(21-02), 65–72. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-21-02-021

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)