ANTI-ALIASING OF A STEP TRAJECTOR IMAGE A LINE SEGMENT ON A HEXAGONAL GRID

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-22-01-043

Keywords:

 graphic images, antialiasing, hexagonal pixel, line segment, parallelization, smoothing.

Abstract

When creating raster images, distortions occur due to the insufficient resolution of the raster. Artifacts appear in the ¬images , one of the manifestations of which are pronounced steps or teeth on the edges of objects. This effect was called the step ef

Metrics

Metrics Loading ...

References

Романюк О. Н. Курінний М. С. Методи та засоби антиаліайзингу контурів об’єктів у системах комп’ютерної графіки. Монографія . - Вінниця: УНІВЕСУМ-Вінниця, 2006. — 163 с.

Романюк О. Н., Мельник О. В. Особливості гексагональної моделі піксела. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2014. № 1. С. 91-95.

Романюк О. Н., Мельник. Формування відрізків прямих на гексагональному растрі. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка». 2016. №2(23). – С. 69–72.

Романюк О. Н., Мельник О. В. Особливості використання гексагонального растра при побудові пристроїв відображення. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2016. № 3. С. 105-109.

Melnik O., Romanyuk O.,Romanyuk O., Savratsky V. Аpplying of hexagonal raster in image formation scientific foundations of modern engineering. Monography/Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2020. 166=175 р

Романюк О. Н., Мельник О. В., Коваль Л. Г. Використання гексагональних комірок у видавничій справі. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі Матеріали П’ятої міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі», Київ, 22 травня, 2022. С.45-47.

Романюк О.Н., Мельник О.В., Марущак А.В., Шмалюх В.А. Комп’ютерна програма для імітації гексагонального растру. Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості: тези Республ. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 8 жовтня, 2020. С.70-71.

Панфілова Ю. О., Романюк О Н., Мельник О.В. Використання гексагонального растру в комп’ютерних іграх. Інформаційно-комп’ютерні технології: тези доп. ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції , м. Житомир, 01 - 03 квітня 2021 р. / Житомирська по-літехніка, 2021. С.205

Романюк О. Н., Мельник О.В., Чехместрук Р. Ю., Романюк С. О. Основні співідношення гексагонального растру. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали VIІ Міжн. наук.-практ. конф. м. Київ, 21 квітня 2022. С. 59-61.

Romanyuk Olexander, Pavlov Sergii, Melnyk Olexander, Romanyuk Sergii, Smolarz Andrzej, Bazarova Madina, Method of anti-aliasing with the use of the new pixel model, Proc. SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications 2015, 981617 (17 December 2015); doi: 10.1117/12.2229013.

Пєтух А. М., Обідник Д. Т., Романюк О.Н. Інтерполяція в задачах контурного формоутворення: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2007. 103 с.

Published

2022-08-30

How to Cite

Прозор, О., Романюк, С., Коробейнікова, Т., Мельник, О., & Романюк, О. (2022). ANTI-ALIASING OF A STEP TRAJECTOR IMAGE A LINE SEGMENT ON A HEXAGONAL GRID. Modern Engineering and Innovative Technologies, 1(22-01), 113–121. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-22-01-043

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)