SELECTION OF CATTLE BY PRODUCTION TYPES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-23-01-043

Keywords:

breeding, constitution, Ukrainian black-and-white dairy breed, milk, body build, production type

Abstract

It was established that in order to accelerate the selection of the Ukrainian Black-and-White dairy breed, it is advisable to conduct selection by production types, where for milk production enterprises preference should be given to the dairy type of cows

Metrics

Metrics Loading ...

References

Burkat V.P., Polupan Yu.P. Rozvedennia tvaryn za liniiamy: henezys poniat i metodiv ta suchasnyi selektsiinyi kontekst. - K.: Ahrarna nauka, 2004. - 68 s.

Busenko O.T., Stoliuk V.D. Tekhnolohiia vyrobnytstva produktsii tvarynnytstva: Pidruchnyk; Za red. O. T. Busenka. K.: Vyshcha osvita, 2005. 496s.

Varpikhovskyi R.L. Intehratsiia protsesu vyroshchuvannia molodniaku ta zabezpechennia khudoby skotomistsiamy zalezhno vid struktury stada. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. 2019. Vyp. 1(104) S. 103-109.

Vidomchi normy tekhnolohichnoho proektuvannia: Skotarski pidpryiemstva (kompleksy, fermy, mali fermy), VNTP-APK-01.05. K.: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy, 2005. 110 s.

Hordiievych O.A. Systema chynnykiv optymizatsii vytrat vyrobnytstva u haluzi molochnoho skotarstva. Produktyvnist ahropromyslovoho vyrobnytstva (ekonomichni nauky). 2012. №12. S. 161-166.

Demchuk M. V., Chornyi M. V. Hihiiena tvaryn ta yii kontseptualni pryntsypy profilaktyky khvorob. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. – Vinnytsia: Seriia: Silskohospodarski nauky, 2011. Vyp. 8 (48). S. 109-116.

Zakharenko M.O., Poliakovskyi V.M., Shevchenko L.V., Yaremchuk O.S. Systemy utrymannia tvaryn. Navchalnyi posibnyk. K.: «Tsentr uchbovoi literatury», 2016. 424 s.

Zakharenko M.O., Polovyi L.V., Poliakovskyi V.M., Shevchenko L.V., Yaremchuk O.S. Sanitarno-hihiienichni vymohy do vody ta vodopostachannia silskohospodarskykh pidpryiemstv: Navchalnyi posibnyk – 2-e vyd., pererob., dopovnene. Vinnytsia: RVV VNAU, 2011. 244 s.

Zakharenko M.O., Shevchenko L.V., Poliakovskyi V.M., Yaremchuk O.S. Stan ta perspektyvy hihiienichnykh doslidzhen na suchasnomu etapi rozvytku tvarynnytstva. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Vinnytsia: Seriia: Silskohospodarski nauky, 2011. Vyp. 8 (48). S. 117-120.

Kaletnyk H.M., Kulyk M.F., Petrychenko V.F. Osnovy perspektyvnykh tekhnolohii vyrobnytstva produktsii tvarynnytstva; Za red. H.M. Kaletnyka, M. F. Kulyka, V. F. Petrychenka. Vinnytsia: «Enozis», 2007. 584 s.

Kandyba V.M., Ibatullin I.I., Kostenko V.I., Yaremchuk O.S. Teoriia i praktyka normovanoi hodivli velykoi rohatoi khudoby. Monohrafiia. Zhytomyr, 2012. 860 s.

Nazarenko V.H., Voronenko A.V. Stabilizuiuchyi dobir u molochnomu skotarstvi ta yoho vplyv na henetychnu strukturu populiatsii. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu. K.: Irena, 2000. №2. S. 41– 44.

Pidpala T. V. Skotarstvo i tekhnolohiia vyrobnytstva moloka ta yalovychyny: Navchalnyi posibnyk. Mykolaiv: Vydavnychyi viddil MDAU, 2008. 369 s.

Polova O.L. Metodolohichni pidkhody do obgruntuvannia ekonomichnoi efektyvnosti vyrobnytstva moloka. Stalyi rozvytok ekonomiky. 2011. № 3 (6). S. 230-236.

Polovyi L.V., Polova O.L., Varpikhovskyi R.L. Enerhooshchadnyi korivnyk dlia fermerskoho hospodarstva na 32 korovy iz zakinchenym vyrobnychym tsyklom. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho DAU. Vinnytsia, 2008. Vyp. 35. S. 191-200.

Polovyi L.V., Polova O.L., Varpikhovskyi R.L., Andriichuk V.F. Fermerske hospodarstvo na 64 korovy iz zakinchenym vyrobnychym tsyklom. Naukovo-teoretychnyi zbirnyk. Zhytomyr: NAU, 2008. № 2. S. 112-128.

Polovyi L. V., Yaremchuk O. S. Etolohiia khudoby ta umovy yii utrymannia. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Gzhytskoho. Lviv, 2008. T. 10. № 4 (39). S. 236-238.

Polovyi L.V., Yaremchuk O.S. Tekhnolohii skotarstva v reformovanykh silskohospodarskykh pidpryiemstvakh Vinnytskoho rehionu. Vinnytsia: TVP «Knyha – Veha» VAT «Vinobldrukarnia», 2002. 320 s.

Shevchenko L.V., Mykhalska V.M., Yaremchuk O.S., Varpikhovskyi R.L. Mekhanizmy zasvoiennia karotynoidiv u tvaryn (ohliad). International academy journal Web of Scholar: Biology. Warsaw, Poland. 2018. 6(24), Vol. 4. S. 43-51.

Yaremchuk O.S. Vdoskonalennia elementiv tekhnolohii vyrobnytstva moloka ta kontrol mikroklimatu na fermakh maloi potuzhnosti. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warsaw, Poland, 2019. № 11 (51). S. 14-24.

Yaremchuk O. S. Optymizatsiia sposobu utrymannia koriv u rodylnomu viddilenni ta kratnist yikh doinnia. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii: zb. nauk. pr. VNAU. 2019. Vyp. 4 (107), t. 1. S. 123-131.

Yaremchuk O., Varpikhovskyi R., Deren V. Enerhooshchadnist vyrobnytstva produktsii vid koriv riznykh porid. Tvarynnytstvo Ukrainy. Kyiv, 2015. № 6. S. 14-17.

Yaremchuk O.S., Varpikhovskyi R.L. Vplyv umov utrymannia koriv na parametry mikroklimatu povitria u tvarynnytskykh prymishchenniakh ta otrymannia dodatkovykh enerhonosiiv. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. Vinnytsia: VTs VNAU, 2017. Vyp. 2 (96). S. 259-267, 320.

Yaremchuk O.S., Varpikhovskyi R.L. Otrymannia dodatkovykh dzherel enerhii na tvarynnytskykh pidpryiemstvakh maloi potuzhnosti za dotrymannia veterynarno-sanitarnykh vymoh. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. Vinnytsia, 2016. Vypusk 3 (94). S. 164-168.

Yaremchuk O.S., Varpikhovskyi R.L. Sanitarno-hihiienichna otsinka umov vyroshchuvannia neteliv za riznykh sposobiv utrymannia remontnykh telyts: monohrafiia. Vinnytsia: VTs VNAU, 2019. 180 s.

Yaremchuk O.S., Hotsuliak S.V. Adaptatsiia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody do umov promyslovoi tekhnolohii. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. 2019. Vyp. 1(104) S. 146-152.

Yaremchuk O.S., Chervan V.I. Bezpechnist moloka ta yoho sanitarno- hihiienichne znachennia. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. 2019. Vyp. 1(104) S. 163-169.

Published

2022-10-30

How to Cite

Пікула, О. (2022). SELECTION OF CATTLE BY PRODUCTION TYPES. Modern Engineering and Innovative Technologies, 1(23-01), 146–166. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-23-01-043

Issue

Section

Articles