KEEPING DRY COWS AND HEIFERS IN SECTIONS EQUIPPED WITH COMBIBOXES OR ON DEEP BEDDING AND THEIR ALTERNATIVES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-23-01-017

Keywords:

dry period, cows, housing, boxes, sections, combiboxes, deep bedding, alternative

Abstract

According to the results of the conducted studies of the microclimate of the reconstructed livestock buildings, it was first proved that the optimal way to keep cows in the dry period is untethered in a separate section with combiboxes, which makes it pos

Metrics

Metrics Loading ...

References

Ambrosov V.Ia. Shliakhy vidtvorennia tvarynnytstva. Ekonomika APK. 2012. №5. S. 37-41. (in Ukrainian).

Borodynia V. I., Havrenkova H. O. Vplyv bezpryviaznoho i pryviaznoho utrymannia na zdorovia molochnoi zalozy netelei i pervistok. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Vinnytsia : Seriia : Silskohospodarsk nauky, 2014. Vyp. 1 (83), t. 1. S. 73- 78. (in Ukrainian).

Varpykhovskyi R. L., Yaremchuk A. S. Vlyianye kratnosty y rezhyma doenyia korov pervotёlok ukraynskoi chёrno-pёstroi molochnoi porodы pry umenshenyy zatrat truda. Agrarian science Universitatea agrara de stat din Moldova. Chisinau, 2014. Nr 1. S. 102-106. (in Ukrainian).

Varpikhovskyi R. L. Vplyv zminy sposobu utrymannia i doinnia novotilnykh koriv na molochnu produktyvnist. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. 2019. Vyp. 4 (107), t. 2. S. 45-51. (in Ukrainian).

Zakharenko M.O., Poliakovskyi V.M., Shevchenko L.V., Yaremchuk O.S. Systemy utrymannia tvaryn. Navchalnyi posibnyk. K.: «Tsentr uchbovoi literatury», 2016. 424 s. (in Ukrainian).

Zakharenko M. O., Poliakovskyi V. M. Stiino-vyhulna systema utrymannia velykoi rohatoi khudoby ta yii osoblyvosti. Veterynarna medytsyna Ukrainy, 2015. № 6. S. 29-32. (in Ukrainian).

Kandyba V.M., Ibatullin I.I., Kostenko V.I., Yaremchuk O.S. Teoriia i praktyka normovanoi hodivli velykoi rohatoi khudoby. Monohrafiia. Zhytomyr, 2012. 860 s. (in Ukrainian).

Kotendzhy H. P., Levchenko I. V., Burnatnyi S. V., Kyselov O. B. Vplyv vidtvoriuvalnykh yakostei koriv-pervistok velykoi rohatoi khudoby pivnichno- skhidnoho rehionu Ukrainy na molochnu produktyvnist. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu. Kamianets - Podilskyi : Seriia : Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva, 2012. Vyp. 20. S. 124-127. (in Ukrainian).

Levytskyi Ya. S. Pidhotovka ferm do zymovo-stiilovoho utrymannia tvaryn. Veterynarna medytsyna Ukrainy : Naukovo-vyrobnychyi shchomisiachnyk, 2006. № 6. S. 47. (in Ukrainian).

Lozovaia H., Maiorov V. Henetycheskye resursы vosproyzvodytelnoi sposobnosty cherno-pestroho skota. Molochnoe y miasnoe skotovodstvo : Nauchno-proyzvodstvennыi zhurnal, 2008. № 1. S. 5-6. (in Ukrainian).

Petkevych N. Metodы povыshenyia vosproyzvodytelnoi sposobnosty zhyvotnыkh. Molochnoe y miasnoe skotovodstvo : Nauchno-proyzvodstvennыi zhurnal, 2005. № 4. S. 11-12. (in Ukrainian).

Polova O.L. Metodolohichni pidkhody do obgruntuvannia ekonomichnoi efektyvnosti vyrobnytstva moloka. Stalyi rozvytok ekonomiky. 2011. № 3 (6). S. 230-236. (in Ukrainian).

Polova O.L.. Yaremchuk O.S. Ekonomichna otsinka riznykh system utrymannia sukhostiinykh koriv. Materialy III mizhnarod. nauk. – prakt. konferentsii“Dynamika naukovykh doslidzhen 2004”. Dnipropetrovsk. T. 50: Nauka i osvita, 2004. S.46-47. (in Ukrainian).

Polovyi L. V., Yaremchuk O. S., Varpikhovskyi R.L. Metodyka tekhniko- ekonomichnoho rozrakhunku samookupnosti fermy dlia utrymannia velykoi rohatoi khudoby pry zamknutii systemi vyrobnytstva. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu Vinnytsia: Seriia: Tekhnichni nauky. 2011. Vyp. 8 (48). S.92-96. (in Ukrainian).

Polovyi L.V., Yaremchuk V.S. Vplyv sposobiv utrymannia sukhostiinykh koriv u stiilovyi period na zhyvu masu teliat pry narodzhenni. Zb. materialiv IV mizhvuz. nauk.-prakt. konf. aspirantiv “Suchasna ahrarna nauka: napriamy doslidzhen, stan i perspektyvy” Vinnytskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. Vinnytsia, 2004. S. 166-168. (in Ukrainian).

Polovyi L.V., Yaremchuk O.S. Vykorystannia riznykh sposobiv utrymannia koriv v sukhostiinyi ta diinyi periody. Zb. nauk. prats Vinnytskoho derzh.ahrar. universytetu. Vinnytsia, 2002. Vyp.13. S. 69–73. (in Ukrainian).

Polovyi L.V., Yaremchuk O.S., Varpikhovskyi R.L. Pokrashchennia umov pryviaznoho utrymannia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody. Suchasni problemy selektsii, rozvedennia ta hihiieny tvaryn. Zb. nauk. prats Vinnytskoho NAU, Vinnytsia, 2010. Vyp. 5 (45). S. 122-125. (in Ukrainian).

Polovyi L. V., Yaremchuk O. S., Varpikhovskyi R. L. Yakyi dennyk dlia oteliv koriv efektyvnishyi? Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsyny : Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoi derzhavnoi zooveterynarnoi akademii. Kh. : RVV KhDZVA «Silskohospodarski nauky», 2011. Vyp. 22., ch. 1., t. 1. S. 463-467. (in Ukrainian).

Polovyi L. V., Yaremchuk O. S., Zakharenko M. O., Shevchenko L.V. Normatyvni vymohy do mikroklimatu prymishchen dlia utrymannia silskohospodarskykh tvaryn ta yikh enerhooshchadne obgruntuvannia. Metodychni vkazivky do laboratornykh zaniat z dystsypliny “Hihiiena tvaryn”. Vinnytsia : VTs «Edelveis i K», 2011. 64 s. (in Ukrainian).

Ruban Yu. D. Skotarstvo i tekhnolohiia vyrobnytstva moloka ta yalovychyny. Kharkiv «Espada», 2002. 576 s. (in Ukrainian).

Stehnii B. T., Herilovych A. P., Ibatulin I. I., Bisiuk I. Yu. Problemy biolohichnoi bezpeky ta biolohichnoho zakhystu u veterynarnii medytsyni ta biotekhnolohii. Kharkiv : NTMT, 2013. 414 s. (in Ukrainian).

Tymofiiv T. Perspektyvy rozvytku vitchyznianoho molochnoho skotarstva v konteksti tendentsii na svitovomu rynku moloka. Ahrarna ekonomika. 2012. T.5. № 3-4. S. 15-19. (in Ukrainian).

Tsvihun O. A., Tsvihun A. T. Vplyv faktoriv hodivli na spozhyvannia kormiv molodniakom chorno-riaboi porody. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu. Kamianets - Podilskyi : Seriia : Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsi , 2012. Vyp. 20. S. 299-303. (in Ukrainian).

Chornyi M. V. Zoohihiiena: stan ta aktualni napriamky rozvytku. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Gzhytskoho. Lviv, 2011. T. 12, № 4 (46). S. 204-211.

Shkurko T. P. Kryterii otsinky umov utrymannia koriv. Visnyk ahrarnoi nauky : Naukovo-teoretychnyi zhurnal, 2006. № 2. S. 35-37. (in Ukrainian).

Shuliar A. L. Vidtvorna zdatnist koriv ukrainskykh chorno-riaboi i chervono-riaboi molochnykh porid. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu. Kamianets - Podilskyi : Seriia : Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva, 2012. Vyp. 20. S. 315-317. (in Ukrainian).

Yaremchuk O. S. Optymizatsiia sposobu utrymannia koriv u rodylnomu viddilenni ta kratnist yikh doinnia. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii: zb. nauk. pr. VNAU. 2019. Vyp. 4 (107), t. 1. S. 123-131. (in Ukrainian).

Yaremchuk O.S, Polovyi L.V., Demchuk M.V., Pedochenko V.I. Metodychni rekomendatsii z hihiienichnykh vymoh bezpryviaznoho utrymannia sukhostiinykh koriv. Vinnytsia: Vinnytsiaahroproekt, 2005. 20 s (in Ukrainian).

Yaremchuk O.S. Vykorystannia riznykh sposobiv utrymannia koriv v sukhostiinyi ta diinyi periody. Zb. materialiv II nauk. mizhvuz. konf. aspirantiv. “Suchasna ahrarna nauka: napriamy doslidzhen, stan i perspektyvy”. Vinnytsia, 2002. S. 140–141. (in Ukrainian).

Yaremchuk O.S. Vplyv riznykh sposobiv utrymannia sukhostiinykh ta laktuiuchykh koriv na osoblyvosti konversii pozhyvnykh rechovyn v moloko. Zb. nauk. prats Vinnytskoho derzh. ahrar. universytetu. Vinnytsia, 2004. Vyp. 17. S 129–132. (in Ukrainian).

Yaremchuk O.S., Varpikhovskyi R.L. Hihiienichna otsinka utrymannia sukhostiinykh koriv: monohrafiia. Vinnytsia: VTs VNAU, 2021. 276 s.

Yaremchuk O.S., Varpikhovskyi R.L. Sanitarno-hihiienichna otsinka umov vyroshchuvannia neteliv za riznykh sposobiv utrymannia remontnykh telyts: monohrafiia. Vinnytsia: VTs VNAU, 2019. 180 s. (in Ukrainian).

Yaremchuk O. S., Polovyi L. V., Demchuk M. V., Pedochenko V. I. Metodychni rekomendatsii z hihiienichnykh vymoh bezpryviaznoho utrymannia sukhostiinykh koriv. Vinnytsia : Vinnytsia-ahroproekt, 2005. 20 s (in Ukrainian).

Published

2022-10-30

How to Cite

Яремчук, О., & Пікула, О. (2022). KEEPING DRY COWS AND HEIFERS IN SECTIONS EQUIPPED WITH COMBIBOXES OR ON DEEP BEDDING AND THEIR ALTERNATIVES. Modern Engineering and Innovative Technologies, 1(23-01), 126–140. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-23-01-017

Issue

Section

Articles