A SYNERGETIC APPROACH IN ART AND PEDAGOGICAL EDUCATION IN UKRAINE UNDER THE STATE OF WAR CONDITIONS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-047

Keywords:

synergy, synergetic approach, artistic and pedagogical education, distance education, humanization of education, innovative activity

Abstract

The article highlights the peculiarities of the state of national art and pedagogical education today, the search for innovative methods and approaches to ensure the quality of education in the conditions of martial law. The transition to distance and mix

Metrics

Metrics Loading ...

References

Кириленко К. Синергетичний підхід як світоглядно-методологічний принцип вивчення й формування інноваційної культури. Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, 2015. Вип 8. С. 73.

Панфілов О., Романова І. Синергетичний підхід в осмисленні освіти. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків, 2019. Вип. 3 (42). С. 72.

Філософський енциклопедичний словник / за ред. В. І. Шинкарука. Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Цюняк О. Синергетичний підхід як методологічна основа дослідження системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2020. Вип. 20. Т. 3. С. 123.

Щолокова О. П., Нагорна О. В. Синергетична детермінанта фахової підготовки вчителя музичного мистецтва. Теорія і методика мистецької освіти: наук часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Київ, 2019. Вип. 27. С. 7.

Published

2023-02-28

How to Cite

Козій, О., & Тарасюк, Л. (2023). A SYNERGETIC APPROACH IN ART AND PEDAGOGICAL EDUCATION IN UKRAINE UNDER THE STATE OF WAR CONDITIONS. Modern Engineering and Innovative Technologies, 3(25-03), 110–114. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-047

Issue

Section

Articles