CLOUD-ORIENTED LEARNING TOOLS IN THE PROCESS OF DESIGN AND TECHNOLOGICAL ACTIVITY OF STUDENTS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-053

Keywords:

digital technologies, cloud technologies, cloud, cloud-based learning tools, project-technological activit

Abstract

The article reveals the expediency and necessity of implementing tools based on cloud technologies in the process of project-technological activities of students in labor training lessons, provides characteristics of the most popular Google services for u

Metrics

Metrics Loading ...

References

Вакалюк Т.А. Хмарні технології в освіті. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. 72 c.

Даннік Л. Закора М. Реалізація хмарних технологій в освітньому процесі. Інноваційні процеси в науці та освіті: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет˗конференції з міжнародною участю (23 жовтня 2019 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2019. С. 57˗58.

Даннік Л., Погребняк М. Впровадження STEAM-освіти на уроках технологій. The XIV International Science Conference «Theoretical foundations in practice and science», December 21 – 24, 2021, Bilbao, Spain. С. 382-384.

Даннік Л., Закора М. Використання додатків Google під час організації дистанційного навчання. Science. Innovation. Quality: 1st International ScientificPractical Conference SIQ 2020, December 17-18th, 2020: Book of Papers. Berdyansk: BSPU, 2020. С. 397-400.

Хатько А.В. Використання хмарних сервісів Google у професійній підготовці фахівців з хортингу. Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць. [ред. рада: Бех І.Д. (голова) та ін.]. К.: Паливода А.В., 2017. Вип. 6. С. 144-151.

Школа в «хмарі». Tech Today: веб-сайт. URL: https://techtoday.in.ua/news/shkola-v-xmari-32608.html (дата звернення 16.11.2021).

Published

2023-02-28

How to Cite

Данник, Л., & Перегудова, В. (2023). CLOUD-ORIENTED LEARNING TOOLS IN THE PROCESS OF DESIGN AND TECHNOLOGICAL ACTIVITY OF STUDENTS. Modern Engineering and Innovative Technologies, 3(25-03), 115–120. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-053

Issue

Section

Articles