CONCEPTS AND CLASSIFICATION OF SOCIAL INNOVATIONS IN THE SPHERE OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-30-00-049

Keywords:

social innovations, social responsibility, social image, hotel and restaurant business.

Abstract

The article examines the concept of social innovation in the field of hotel and restaurant business as a separate type of innovative activity, in particular, the differences between the main concepts such as social innovation, social responsibility of bu

Metrics

Metrics Loading ...

References

Буй Ю. В. Особливості поширення соціальних інновацій у соціально-економічних системах в умовах сталого (збалансованого) розвитку. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Т. 1, № 25. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25618 (дата звернення: 22.12.2023).

Влащенко Н. М. Соціальні інновації в індустрії гостинності: тенденції, закордонний досвід, вітчизняні реалії. Економічний простір. 2017. № 118. С. 87–96. URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/538/1/Abramovich.pdf#page=87 (дата звернення: 03.12.2022).

Грішнова О. А., Міщук Г. Ю. Соціально-трудові відносини. Демографія та соціальна економіка. 2013. № 2 (20). С. 167–178. URL: https://www.dse.org.ua/arhcive/20/16.pdf (дата звернення: 18.02.2023).

Джинджоян В., Тесленко Т., Горб К. Інноваційні технології в туризмі та гостинності : навч. посіб. Київ : «Каравела», 2022. 340 с. URL: http://info.dgu.edu.ua:80/jspui/handle/123456789/551 (дата звернення: 03.12.2022).

Пересічна С. М., Корбачова Д. М. Соціальна діяльність підприємства ресторанного господарства «Дніпровський». Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : тези доп., м. Київ, 22–23 берез. 2023 р. 2023. С. 137–139.

Пересічна С. М., Корбачова Д. М. Соціальні аспекти діяльності закладів ресторанного господарства в Україні. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доп., м. Київ, 6–7 квіт. 2023 р. 2023. С. 347–349.

Commonwealth of Australia 2011. Australian innovation system report 2011. Australia : Department of Innovation, Industry, Science and Research, 2011. 157 с. URL: https://apo.org.au/node/69565 (дата звернення: 18.02.2023).

Published

2023-12-30

How to Cite

Пересічна, С., & Корбачова, Д. (2023). CONCEPTS AND CLASSIFICATION OF SOCIAL INNOVATIONS IN THE SPHERE OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS. Modern Engineering and Innovative Technologies, 3(30-03), 57–62. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-30-00-049

Issue

Section

Articles